Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong mùa thu hoạch sầu riêng năm nay, gia đình bạn Nguyễn cố gắng tìm cách tốt nhất để đóng gói những trái sầu riêng và đưa chúng ra chợ bán, bạn Nguyễn đã tìm tòi và đưa ra quy tắc đóng gói cho gia đình bạn như sau : + Cho 8 trái vào một túi lớn, phần sầu riêng dư sẽ bỏ ngoài túi. + Cho 8 túi đó vào một thùng carton, phần túi dư sẽ bỏ ngoài thùng. Hỏi sau khi gia đình bạn Nguyễn đóng gói 275 trái sầu riêng thì cần dùng bao nhiêu thùng carton, bao nhiêu túi và sầu riêng dư thế nào ?

Trong mùa thu hoạch sầu riêng năm nay, gia đình bạn Nguyễn cố gắng tìm cách tốt nhất để đóng gói những trái sầu riêng và đưa chúng ra chợ bán, bạn Nguyễn đã tìm tòi và đưa ra quy tắc đóng gói cho gia đình bạn như sau :
+ Cho 8 trái vào một túi lớn, phần sầu riêng dư sẽ bỏ ngoài túi.
+ Cho 8 túi đó vào một thùng carton, phần túi dư sẽ bỏ ngoài thùng.
Hỏi sau khi gia đình bạn Nguyễn đóng gói 275 trái sầu riêng thì cần dùng bao nhiêu thùng carton, bao nhiêu túi và sầu riêng dư thế nào ?

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: 275 : 8 = 34 dư 3 Mà: 34 : 8 = 4 dư 2. Vậygia đình bạn Nguyễn đã dùng: 4 thùng carton, 2 túi lớn và còn dư 3 trái sầu riêng.

Ta có: 275 : 8 = 34 dư 3
Mà: 34 : 8 = 4 dư 2.
Vậy gia đình bạn Nguyễn đã dùng: 4 thùng carton, 2 túi lớn và còn dư 3 trái sầu riêng.

 

1

Câu hỏi tương tự

Một trường tổ chức cho khoảng từ 800 đến 950 học sinh khối 6 và khối 8 đi tham quan. Tính số học sinh đi tham quan, biết rằng nếu xếp hàng 20, 25, 30 đều thừa ba học sinh, nhưng khi xếp hàng 43 thì vừ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG