Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian Oxyz , cho hai điểm M (−1;2;1) và N (3;0;−1). Mặt phẳng trung trực củaMN có phương trình là

Trong không gian Oxyz , cho hai điểm M (−1;2;1) và N (3;0;−1). Mặt phẳng trung trực của MN có phương trình là

  1. 4x−2y−2z+1=0

  2. −2x+y+z+1=0

  3. x+y−2=0

  4. −2x+y+z+7=0

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B. Gọi I (1;1;0) là trung điểm MN . Ta có MN =(4; −2; −2) =2(2; -1;−1). Mặt phẳng trung trực của MN đi qua I và nhận vectơ n = ( 2−;1;1) làm VTPT nên có phương trình là −2(x−1)+1(y−1)+1(z−0)=0 ⇔ −2x+ y+z+1=0.

Chọn B.

Gọi I (1;1;0) là trung điểm MN .

Ta có =(4; −2; −2) =2(2; -1;−1).
Mặt phẳng trung trực của MN đi qua I và nhận vectơ = ( 2−;1;1) làm VTPT nên có phương trình là −2(x−1)+1(y−1)+1(z−0)=0 ⇔ −2x+ y+z+1=0.

1

Câu hỏi tương tự

Trongkh o ˆ nggianvớihệtrục O x yz , đư ờngvu o ˆ ngg o ˊ c chungcủahai đư ờngthẳngch e ˊ onhau d 1 ​ : 2 x − 2 ​ = 3 y − 3 ​ = − 5 z + 4 ​ v a ˋ d 2 ​ : 3 x + 1 ​ = − 2 y − 4 ​ = − 1 z − 4 ​ c o ˊ ph...

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG