Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong khai triển ( 1 − x ) 11 hệ số của số hạng chứa x 3 là

Trong khai triển  hệ số của số hạng chứa 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D Xét khai triển ( 1 − x ) 11 = k = 0 ∑ 11 ​ C 11 k ​ ⋅ ( − 1 ) k ⋅ x k Ta có hệ số của số hạng chứa x 3 là − C 11 3 ​

Chọn D

Xét khai triển 

Ta có hệ số của số hạng chứa  là 

1

Câu hỏi tương tự

Hai đối thủ ngang tài nhau, cùng thi đấu với nhau để tranh chức vô địch. Người thắng cuộc là người đầu tiên thắng được 6 ván đấu. Hết buổi sáng, người I đã thắng 5 ván, còn người II chỉ mới thắng 3 vá...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG