Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong khai triển biểu thức (x+y) 21 hệ số của số hạng chứa x 13 y 8 là

Trong khai triển biểu thức (x+y)21  hệ số của số hạng chứa x13y8 là

  1. 116280

  2. 293930

  3. 203490

  4. 1287

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN C.203490

ĐÁP ÁN C. 203490 

1

Câu hỏi tương tự

Tìm hệ số của x 9 trong khai triển biểu thức

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG