Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian viết phương trình mặt phẳng đi qua ba điểm .

Trong không gian  viết phương trình mặt phẳng đi qua ba điểm .

T. ThuỳTrangNguyễn

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương trình mặt phẳng đi qua ba điểm là .

Phương trình mặt phẳng đi qua ba điểm  là  .

2

Câu hỏi tương tự

Tìm ảnh qua phép quay tâm là gốc O, góc quay của: a) Đường phân giác d: . b) Đường thẳng : .

304

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG