Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz viết phương trình mặt phẳng (P) song song và cách đều đường thẳng d 1 ​ : − 1 x − 2 ​ = 1 y ​ = 1 z ​ và d 2 ​ : 2 x ​ = − 1 y − 1 ​ = − 1 z − 2 ​

Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz viết phương trình mặt phẳng    (P) song song và cách đều đường thẳng  và  

  1. (P): 2x - 2z+1=0 

  2. (P): 2y - 2z + 1= 0

  3. (P): 2x - 2y +1 =0 

  4. (P): 2y - 2z - 1 =0 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN B.(P): 2y - 2z + 1= 0

ĐÁP ÁN B. (P): 2y - 2z + 1= 0 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình lăng trụ ABC.A'B'C' có đáy là tam giác vuông cân tại A. Biết khoảng cách từ A đến mặt phẳng (A'BC) bằng 3 và góc giữa hai mặtt phẳng (A'BC) vfa (ABC) bằng 60 .Tính thể tích V khối lăng trụ đã...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG