Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian với hệ trục tọa độ , phương trình mặt phẳng đi qua ba điểm , , có dạng . Tổng là:

Trong không gian với hệ trục tọa độ , phương trình mặt phẳng đi qua ba điểm , ,  có dạng . Tổng  là:

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

là một vectơ pháp tuyến của Phương trình .

  là một vectơ pháp tuyến của

Phương trình

.

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian với hệ tọa độ cho hai mặt phẳng Khi hai mặt phẳng tạo với nhau một góc nhỏ nhất thì mặt phẳng đi qua điểm nào sau đây?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG