Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz cho điểm A(2;1;10) và đường thẳng d có phương trình 2 x + 1 ​ = − 2 y − 2 ​ = 1 z ​ .Phương trình đường thẳng qua điểm A ,vuông góc với đường thẳng d và cắt đường thẳng d là

Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz cho điểm A(2;1;10) và đường thẳng d có phương trình  .Phương trình đường thẳng qua điểm A ,vuông góc với đường thẳng d và cắt đường thẳng d là
 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án A Phương trình mặt phẳng qua A và vuông d là 2x -2y + z -12 = 0 (P) Khi đó (d) và (P) cắt nhau tại B(3;-2;2). Đường thẳng cần tìm là đường thẳng qua hai điểm A, B có phương trình 1 x − 2 ​ = − 3 y − 1 ​ = − 8 z − 10 ​

Đáp án A

Phương trình mặt phẳng qua A và vuông d là 2x -2y + z -12 = 0 (P)
Khi đó (d) và (P) cắt nhau tại B(3;-2;2). Đường thẳng cần tìm là đường

thẳng qua hai điểm A, B có phương trình 

 

1

Câu hỏi tương tự

Một mảnh đất hình chữ nhật có hiệu chiều dài và chiều rộng là 6m. Nếu tăng mỗi chiều lên 2m thì diện tích sẽ tăng 64 m 2 . Hỏi kích thước mỗi chiều là bao nhiêu.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG