Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, viết phương trình đoạn chắn mặt phẳng đi qua điểm A(2;0;0), B(0;-3;0); C(0;0;2)

Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, viết phương trình đoạn chắn mặt phẳng đi qua điểm A(2;0;0), B(0;-3;0); C(0;0;2)

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN B. 2 x ​ + − 3 y ​ + 2 z ​ = 1 Ta có phương trình đoạn chắn mặt phẳng đi qua điểmA(2;0;0), B(0;-3;0); C(0;0;2)là: 2 x ​ + − 3 y ​ + 2 z ​ = 1

ĐÁP ÁN B.  

Ta có phương trình đoạn chắn mặt phẳng đi qua điểm A(2;0;0), B(0;-3;0); C(0;0;2) là: 

1

Câu hỏi tương tự

Một tổ có 10 học sinh. Chọn từ đó ra 4 học sinh để lập ban đại diện : a) Có bao nhiều cách chọn ? b) Có bao nhiêu cách chọn nếu cô Anh và cậu Tâm không chịu làm việcchung với nhau ? c) Có bao nhiêu...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG