Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, tìm tất cả các giá trị của m để phương trình x 2 + y 2 + z 2 - 2x - 2y + 4z + m = 0 là phương trình một mặt cầu

Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, tìm tất cả các giá trị của m để phương trình x2 + y2 + z2 - 2x - 2y + 4z + m = 0 là phương trình một mặt cầu

  1. m < 6

  2. m6

  3. m6

  4. m > 6

R. Robo.Ctvx42

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Để phương trình trên làphương trình một mặt cầu thì 1 2 + 1 2 + 2 2 - m &gt; 0 ⇔ m &lt; 6

Để phương trình trên là phương trình một mặt cầu thì

12 + 12 + 22 - m > 0m < 6

1

Câu hỏi tương tự

C h o space h i ̀ n h space l â ̣ p space p h ư ơ n g space left parenthesis h ì n h space v ẽ space b ê n space d ư ớ i right parenthesis space G ó c space g i ũ a space h a i space đ ư ờ n g space t h ẳ n g space A C space v à space A apostrophe D space b ằ n g

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG