Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho đường thẳng d : ⎩ ⎨ ⎧ ​ x = 1 + 2 t y = 2 + 3 t z = 5 − t ​ ( t ∈ R ) .Đường thẳng d không đi qua điểm nào sau đây?

Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho đường thẳng. Đường thẳng d không đi qua điểm nào sau đây?
 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án B Thay tọa độ điểm N(2;3;-1) vào phương trình đờng thẳng d ta được: ⎩ ⎨ ⎧ ​ 2 = 1 + 2 t 3 = 2 + 3 t − 1 = 5 − t ​ ⇔ ⎩ ⎨ ⎧ ​ t = 2 1 ​ t = 3 1 ​ t = 6 ( v o ^ l y ˊ ​ ) ​ Vậy điểm N(2;3;-1) không thuộc đường thẳng d

Đáp án B

Thay tọa độ điểm N(2;3;-1) vào phương trình đờng thẳng d ta được:

Vậy điểm N(2;3;-1) không thuộc đường thẳng d
 

1

Câu hỏi tương tự

Cho cấp số cộng ( u n ​ ) có số hạng đầu u 1 ​ = 2 và công sai d = 5 .Giá trị của u 4 ​ bằng

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG