Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho (P):x+2y-z-1=0;(Q):2x+y-z+2=0 và 2 đường thẳng . Đường thẳng (Δ) song song với hai mặt phẳng (P),(Q) và cắt hai đường thẳng lần lượt tại H,K. Đồ dài của HK bằng

 Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho (P):x+2y-z-1=0;(Q):2x+y-z+2=0 và 2 đường thẳng open parentheses straight capital delta subscript 1 close parentheses colon straight x over 2 equals fraction numerator straight y minus 1 over denominator 1 end fraction equals fraction numerator straight z plus 1 over denominator 2 end fraction semicolon open parentheses straight capital delta subscript 2 close parentheses colon straight x over 1 equals fraction numerator straight y minus 2 over denominator negative 1 end fraction equals fraction numerator straight z minus 1 over denominator 2 end fraction. Đường thẳng (Δ) song song với hai mặt phẳng (P),(Q) và cắt hai đường thẳng open parentheses straight capital delta subscript 1 close parentheses comma open parentheses straight capital delta subscript 2 close parentheses lần lượt tại H,K. Đồ dài của HK bằng

  1. 6

H. Hoàng

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có n P ​ = ( 1 ; 2 ; − 1 ) , n Q ​ = ( 2 ; 1 ; − 1 ) Giả sử

Ta có
Giả sử

straight H left parenthesis 2 straight t semicolon 1 plus straight t semicolon minus 1 plus 2 straight t right parenthesis element of straight capital delta subscript 1 comma straight K open parentheses straight t to the power of straight apostrophe semicolon 2 minus straight t to the power of straight apostrophe semicolon 1 plus 2 straight t to the power of straight apostrophe close parentheses rightwards double arrow HK with rightwards arrow on top equals open parentheses straight t to the power of straight apostrophe minus 2 straight t semicolon 1 minus straight t to the power of straight apostrophe minus straight t semicolon 2 plus 2 straight t to the power of straight apostrophe minus 2 straight t close parentheses
Vì space space left parenthesis straight capital delta right parenthesis divided by divided by left parenthesis straight P right parenthesis comma left parenthesis straight capital delta right parenthesis divided by divided by left parenthesis straight Q right parenthesis rightwards double arrow open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell straight n with rightwards arrow on top subscript straight P times HK with rightwards arrow on top equals 0 end cell row cell straight n with rightwards arrow on top subscript straight Q times HK with rightwards arrow on top equals 0 end cell end table close left right double arrow open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell 1 times open parentheses straight t to the power of straight apostrophe minus 2 straight t close parentheses plus 2 open parentheses 1 minus straight t to the power of straight apostrophe minus straight t close parentheses minus 1 times open parentheses 2 plus 2 straight t to the power of straight apostrophe minus 2 straight t close parentheses equals 0 end cell row cell 2 times open parentheses straight t to the power of straight apostrophe minus 2 straight t close parentheses plus 1 times open parentheses 1 minus straight t to the power of straight apostrophe minus straight t close parentheses minus 1 open parentheses 2 plus 2 straight t to the power of straight apostrophe minus 2 straight t close parentheses equals 0 end cell end table close

left right double arrow open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell negative 3 straight t to the power of straight apostrophe minus 2 straight t equals 0 end cell row cell negative straight t to the power of straight apostrophe minus 3 straight t minus 1 equals 0 end cell end table left right double arrow open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell straight t equals negative 3 over 2 straight t to the power of straight apostrophe end cell row cell negative straight t to the power of straight apostrophe plus 9 over 2 straight t to the power of straight apostrophe equals 1 end cell end table left right double arrow open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell straight t equals negative 3 over 7 end cell row cell straight t to the power of straight apostrophe equals 2 over 7 end cell end table close close close rightwards double arrow HK with rightwards arrow on top equals open parentheses 8 over 7 semicolon 8 over 7 semicolon 24 over 7 close parentheses rightwards double arrow HK equals fraction numerator 8 square root of 11 over denominator 7 end fraction

1

Câu hỏi tương tự

Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm A ( − 1 ; 2 ) và đường thẳng ( d ) : x − 2 y + 3 = 0 . Tìm trên đường thẳng ( d ) hai điểm B,C sao cho tam giác ABC vuông tại C và A C = 3 BC .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG