Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, khoảng cách giữa đường thẳng d : 1 x − 1 ​ = 4 y + 1 ​ = 1 z ​ và mặt phẳng (P): 2x - y +2z - 9 =0 bằng

Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, khoảng cách giữa đường thẳng  và mặt phẳng (P): 2x - y +2z - 9 =0 bằng 

  1. 4

  2. 2

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN C. 2

ĐÁP ÁN C. 2

1

Câu hỏi tương tự

Cho 3 số dương x, y, z thoả mãn hệthức x + y + z = 3 x yz ​ . Chứng minh rằng: x ≤ 6 2 3 ​ − 3 ​ ( y + z )

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG