Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(1;2;3), B(-1;0;1). Trọng tâm G của tam giác OAB có tọa độ là

Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(1;2;3), B(-1;0;1). Trọng tâm G của tam giác OAB có tọa độ là

  1. (0;1;1)

  2. (0;2;4)

  3. ( - 2; - 2; - 2)

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN B. ( 0 ; 3 2 ​ ; 3 4 ​ ) Asp dụng công thức tọa độ trọng tâm tam giác ta có: Vậy trọng tâm G của tam giác OAB có tọa độ là: ( 0 ; 3 2 ​ ; 3 4 ​ )

ĐÁP ÁN B. 

Asp dụng công thức tọa độ trọng tâm tam giác ta có: 

Vậy trọng tâm G của tam giác OAB có tọa độ là: 

1

Câu hỏi tương tự

Tìm hệ số của một hạng tử x 4 trong khai triển: ( 1 + 2 x + 3 x 2 ) 10

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG