Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian với hệ trục tọa độ , cho . Viết phương trình mặt phẳng qua cắt các trục lần lượt tại sao cho đạt giá trị nhỏ nhất.

Trong không gian với hệ trục tọa độ , cho . Viết phương trình mặt phẳng  qua  cắt các trục  lần lượt tại  sao cho  đạt giá trị nhỏ nhất.

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi là hình chiếu của gốc tọa độ lên mặt phẳng , do tứ diện là tứ diện vuông tại nên ta có nhỏ nhất khi và chỉ khi lớn nhất. Mặt khác . Vậy mặt phẳng đi qua điểm và có VTPT nên có phương trình là .

Gọi  là hình chiếu của gốc tọa độ  lên mặt phẳng , do tứ diện  là tứ diện vuông tại  nên ta có  nhỏ nhất khi và chỉ khi  lớn nhất.

Mặt khác .

Vậy mặt phẳng  đi qua điểm và có VTPT  nên có phương trình là .

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian , cho tam giác với , và . Gọi là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác. Khi đó bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG