Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian với hệ trục tọa độ cho mặt phẳng mặt phẳng không qua gốc tọa độ song song với mặt phẳng và Phương trình mặt phẳng là

Trong không gian với hệ trục tọa độ  cho mặt phẳng  mặt phẳng  không qua gốc tọa độ  song song với mặt phẳng  và  Phương trình mặt phẳng  là

G. Giáo_Viên

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian với hệ trục tọa độ , phương trình mặt phẳng đi qua ba điểm , , có dạng . Tổng là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG