Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian với hệ trục tọa độ O x yz , cho hai điểm A ( 0 ; − 1 ; − 1 ) , B ( − 1 ; − 3 ; 1 ) Giả sử C , D là hai điểm di động trên mặt phẳng ( P ) : 2 x + y − 2 z − 1 = 0 sao cho C D = 4 và A , C , D thẳng hàng. Gọi S 1 ​ , S 2 ​ , lần lượt là diện tích lớn nhất và nhỏ nhất của tam giác BC D . Khi đó tổng S 1 ​ + S 2 ​ có giá trị bằng bao nhiêu?

Trong không gian với hệ trục tọa độ , cho hai điểm Giả sử   là hai điểm di động trên mặt phẳng sao cho  thẳng hàng. Gọi , lần lượt là diện tích lớn nhất và nhỏ nhất của tam giác . Khi đó tổng có giá trị bằng bao nhiêu?
 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án A + Vì A ( 0 ; − 1 ; − 1 ) nằm trên ( P ) : 2 x + y − 2 z − 1 = 0 . Gọi H là hình chiếu vuông góc của B lên ( P ) Lập đường thẳng d qua B vuông góc ( P ) có ptts Ta có 2 ( − 1 + 2 t ) + ( − 3 + t ) − 2 ( 1 − 2 t ) − 1 = 0 nên t = 9 8 ​ , vậy H ( 9 7 ​ ; − 9 19 ​ ; − 9 7 ​ ) Tính được B H = 3 8 ​ + Gọi △ là đường thẳng đi qua A và nằm trong mặt phẳng ( P ) , K là hình chiếu B lên đường thẳng △ . + Vì C D = 4 cố định nên diện tích S BC D ​ đạt giá trị nhỏ nhất (lớn nhất) tương ứng với độ dài BK nhỏ nhất (lớn nhất), tương đương HK nhỏ nhất (lớn nhất). Giá trị nhỏ nhất của S BC D ​ đạt được khi B K = B H , khi đó S 1 ​ = 2 1 ​ .4. 3 8 ​ = 3 16 ​ Giá trị lớn nhất của S BC D ​ đạt được khi B K = B A , khi đó S 2 ​ = 2 1 ​ C D . B A = 2 1 ​ .4.3 = 6 Tổng S 1 ​ + S 2 ​ = 3 34 ​

Đáp án A

+ Vì  nằm trên . Gọi H là hình chiếu vuông góc của B lên 

Lập đường thẳng d qua B vuông góc  có ptts

Ta có  nên , vậy 

Tính được 

+ Gọi là đường thẳng đi qua A và nằm trong mặt phẳng , K là hình chiếu B lên đường thẳng .

+ Vì cố định nên diện tích  đạt giá trị nhỏ nhất (lớn nhất) tương ứng với độ dài BK nhỏ nhất (lớn nhất), tương đương HK nhỏ nhất (lớn nhất).
Giá trị nhỏ nhất của đạt được khi , khi đó 

Giá trị lớn nhất của  đạt được khi , khi đó 

Tổng 

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian Oxyz , khoảng cách giữa hai mặt phẳng ( O x y ) và ( P ) : 2 z − 3 = 0 bằng

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG