Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian với hệ trục tọa độ , cho ba điểm . Mặt phẳng có phương trình là

Trong không gian với hệ trục tọa độ begin mathsize 16px style O x y z end style , cho ba điểm begin mathsize 16px style M open parentheses 3 semicolon minus 1 semicolon space 2 close parentheses comma space N open parentheses 4 semicolon minus 1 semicolon minus 1 close parentheses comma space P open parentheses 2 semicolon space 0 semicolon space 2 close parentheses end style . Mặt phẳng begin mathsize 16px style open parentheses M N P close parentheses end style  có phương trình là

G. Giáo_Viên

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho hai mặt phẳng: 2 x − m y + 3 z − 6 + m = 0 và ( m + 3 ) x − 2 y + ( 5 m + 1 ) z − 10 = 0 Với giá trị nào của m thì hai mặt phẳng song song; trùng nhau; cắt nhau; vuông góc.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG