Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian với hệ trục tọa độ , cho mặt phẳng . Mặt phẳng có một vectơ pháp tuyến là:

Trong không gian với hệ trục tọa độ , cho mặt phẳng . Mặt phẳng  có một vectơ pháp tuyến là:

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

K. Thạo

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương trình tổng quát của mặt phẳng có dạng . Trong đó là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng. suy ra một vectơ pháp tuyến của là . Chọn D.

Phương trình tổng quát của mặt phẳng có dạng . Trong đó  là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng.

 suy ra một vectơ pháp tuyến của  là .

Chọn D.

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian cho hai điểm và . Mặt phẳng qua đồng thời chắn trên các nửa trục dương các đoạn thẳng bằng nhau. có phương trình là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG