Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian với hệ toạ độ O xyz , cho mặt cầu (S) có phương trình: x 2 + y 2 + z 2 − 2 x + 6 y − 4 z − 2 = 0 . Viết phương trình mặt phẳng (P) song song với giá của véc tơ v = ( 1 ; 6 ; 2 ) , vuông góc với mặt phẳng ( α ) : x + 4 y + z − 11 = 0 và tiếp xúc với (S).

Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz,  cho mặt cầu    (S) có phương trình:   . Viết phương trình mặt phẳng    (P) song song với giá của véc tơ , vuông góc với mặt phẳng và tiếp xúc với    (S).

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN D. { 2 x − y + 2 z + 3 = 0 2 x − y + 2 z − 21 = 0 ​

ĐÁP ÁN D.  

1

Câu hỏi tương tự

Tim t ọ a độ giao đ i ể m c ủ a đườ ng th ẳ ng với mặt phẳng

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG