Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian với hệ toạn độ Oxyz cho điểm A(1;0;2) và đường thẳng d có phương trình . Viết phương trình đường thẳng đi qua A vuông góc và cắt d.

Trong không gian với hệ toạn độ Oxyz cho điểm A(1;0;2) và đường thẳng d có phương trình fraction numerator x minus 1 over denominator 1 end fraction equals y over 1 equals fraction numerator z plus 1 over denominator 2 end fraction. Viết phương trình đường thẳng increment đi qua A vuông góc và cắt d.

  1. increment colon fraction numerator x minus 1 over denominator 1 end fraction equals y over 1 equals fraction numerator z minus 2 over denominator 1 end fraction

  2. increment colon fraction numerator x minus 1 over denominator 1 end fraction equals y over 1 equals fraction numerator z minus 2 over denominator negative 1 end fraction

  3. increment colon fraction numerator x minus 1 over denominator 2 end fraction equals y over 2 equals fraction numerator z minus 2 over denominator 1 end fraction

  4. increment colon fraction numerator x minus 1 over denominator 1 end fraction equals fraction numerator y over denominator negative 3 end fraction equals fraction numerator z minus 2 over denominator 1 end fraction

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian với hệ tọa độ , cho hai đường thẳng và . Gọi là đường thẳng vuông góc chung của và . Phương trình tham số của đường thẳng là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG