Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian với hệ toạ độ , cho hình hộp có , . Toạ độ trọng tâm tam giác là

Trong không gian với hệ toạ độ  begin mathsize 16px style O x y z end style, cho hình hộp  begin mathsize 16px style A B C D. A apostrophe B apostrophe C apostrophe D apostrophe end style  có begin mathsize 16px style A open parentheses 0 semicolon space 0 semicolon space 0 close parentheses comma space B open parentheses 3 semicolon space 0 semicolon space 0 close parentheses end style  ,  begin mathsize 16px style D open parentheses 0 semicolon space 3 semicolon space 0 close parentheses comma space D apostrophe open parentheses 0 semicolon space 3 semicolon space minus 3 close parentheses end style . Toạ độ trọng tâm tam giác begin mathsize 16px style A apostrophe B apostrophe C end style   là

G. Giáo_Viên

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

X é t s ự d ồ ng ph ẳ ng c ủ a ba vecto a , b , c trong các trường hợp sau a) a = ( 1 ; − 1 ; 1 ) , b = ( 0 ; 1 ; 2 ) , c = ( 4 ; 2 ; 3 ) b) a = ( 1 ; − 1 ; 1 ) , b = ( 0 ; 1 ; 2 ) , c = ( 4 ; 2 ; ...

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG