Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu (S) có tâm I thuộc đường thẳng △ : 1 x ​ = 1 x + 3 ​ = 2 z ​ . Biết rằng mặt cầu (S) có bán kính bằng 2 2 ​ và cắt mặt phẳng (Oxz) theo một đường tròn có bán kính bằng 2. Tìm tọa độ tâm I

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu    (S) có tâm I thuộc đường thẳng  . Biết rằng mặt cầu    (S) có bán kính bằng  và cắt mặt phẳng (Oxz) theo một đường tròn có bán kính bằng 2. Tìm tọa độ tâm I

  1. I ( 1; - 2; 2), I (5;2;10)

  2. I (1;-2;2), I (0;-3;0)

  3. I (5;2;10), I (0; -3; 0)

  4. I (1;-2;2), I (-1;2;-2)

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN A.I ( 1; - 2; 2), I (5;2;10)

ĐÁP ÁN A. I ( 1; - 2; 2), I (5;2;10) 

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian với hệ trục tọa độ cho ba mặt phẳng Mặt phẳng qua giao tuyến của hai mặt phẳng và , đồng thời vuông góc với mặt phẳng có phương trình là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG