Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, viết phương trình đường thẳng đi qua điểm M(1;-2;3) và không vuông góc với mặt phẳng (P): x + y - 2z +3=0

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, viết phương trình đường thẳng đi qua điểm M(1;-2;3) và không vuông góc với mặt phẳng (P): x + y - 2z +3=0 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN A. ⎩ ⎨ ⎧ ​ x = 2 + t y = − 1 + t z = 1 − 2 t ​

ĐÁP ÁN A.  

1

Câu hỏi tương tự

Một đội tuyển học sinh giỏi Toán gồm 10 em: 5 nam và 5 nữ. Muốn chọn ra một tổ trường, một tổ phó và một thư ký, trong đó tổ trưởng và tổ phó phải là hai người khác phái. Số cách chọn là:

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG