Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian với hệ tọa độ O xyz , tìm tất cả các giá trị m để phương trình x 2 + y 2 + z 2 − 2 x − 2 y − 4 z + m = 0 là phương trình của một mặt cầu.

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, tìm tất cả các giá trị m để phương trình   là phương trình của một mặt cầu.

  1. m > 6

  2. m < 6

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN D.m &lt; 6

ĐÁP ÁN D. m < 6 

2

Câu hỏi tương tự

Vi du 21: C h o △ABC đê u c ạ nh a. Tr ê n đườ ng th ẳ ng d⊥(ABC) t ạ i A l ấ y đ i ể m S,SA=h . Tinh d(A,(SBC)) theo a v à h . Đưở ng th ẳ ng Δ⊥( SBC ) t ạ i tr ự c t â m H c ủ a △ SBC , ch ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG