Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz phương trình nào dưới đây là phương trình của đường thẳng đi qua điểm A(2;3;0) và vuông góc với mặt phẳng (P): x + 3y-z+5=0 ?

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz phương trình nào dưới đây là phương trình của
đường thẳng đi qua điểm A(2;3;0) và vuông góc với mặt phẳng (P): x + 3y-z+5=0 ?

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN B. ⎩ ⎨ ⎧ ​ x = 1 + t y = 3 t z = 1 − t ​

ĐÁP ÁN B. 

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian với hệ tọa độ cho hai điểm và đường thẳng . Điểm trên sao cho là:

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG