Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz phương trình nào dưới đây là phương trình mặt phẳng đi qua điểm M( 3;-1;1) và vuông góc với đường thẳng △ : 3 x − 1 ​ = − 2 y + 2 ​ = 1 z − 3 ​ ?

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz phương trình nào dưới đây là phương trình mặt phẳng đi qua điểm M( 3;-1;1)và vuông góc với đường thẳng  ?

  1. 3x - 2y + z+12=0

  2. 3x + 2y + z-8=0

  3. 3x - 2y + z-12=0

  4. x - 2y + 3z+3=0

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN C.3x - 2y + z-12=0

ĐÁP ÁN C. 3x - 2y + z-12=0 

1

Câu hỏi tương tự

Cho tứ diện ABCD có AB = 6 ; CD = 8 . Cắt tứ diện bởi một mặt phẳng song song với AB , CD để thiết diện thu được là một hình thoi. Cạnh của hình thoi đó bằng?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG