Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, phương trình mặt phẳng (P) đi qua điểm M ( 1 ; 2 ; 2 ) , đồng thời vuông góc với hai mặt phẳng ( Q ) : x − 3 y + z − 1 = 0 và ( R ) : 3 x + y + z − 4 = 0 là

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, phương trình mặt phẳng (P) đi qua điểm , đồng thời vuông góc với hai mặt phẳng  và  là

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A Ta có n ( Q ) ​ = ( 1 ; − 3 ; 1 ) , n ( R ) ​ = ( 3 ; 1 ; 1 ) lần lượt là hai véc-tơ phát tuyến của (Q) và (R). Vì ( P ) ⊥ ( Q ) , ( P ) ⊥ ( R ) nên n ( P ) ​ = [ n ( Q ) ​ , n ( R ) ​ ] = ( − 4 ; 2 ; 10 ) Khi đó phương trình mặt phẳng (P) là: − 4 ( x − 1 ) + 2 ( y − 2 ) + 10 ( x − 2 ) = 0 ⇔ 2 x − y − 5 z + 10 = 0

Chọn A

Ta có  lần lượt là hai véc-tơ phát tuyến của (Q) (R).

Vì  nên 

Khi đó phương trình mặt phẳng (P) là:

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian cho điểm . Viết phương trình mặt phẳng qua và cắt chiều dương của các trục , , lần lượt tại , , sao cho nhỏ nhất với là trọng tâm tam giác .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG