Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, đường thẳng đi qua điểm A (1;4;-7) và vuông góc với mặt phẳng (P): x+2y-2z-3=0 có phương trình là:

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, đường thẳng đi qua điểm A (1;4;-7) và vuông góc với mặt phẳng (P): x+2y-2z-3=0 có phương trình là: 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN D. 1 x − 1 ​ = 2 y − 4 ​ = − 2 z + 7 ​ Đường thẳng đi qua điểm A(1;4;-7) và vuông góc với mặt phẳng x +2y - 2z - 3 =0 nên có một vectơchỉ phương u = ( 1 ; 2 ; − 2 ) có phương trình là: 1 x − 1 ​ = 2 y − 4 ​ = − 2 z + 7 ​

ĐÁP ÁN D.  

Đường thẳng đi qua điểm A(1;4;-7)  và vuông góc với mặt phẳng x +2y - 2z - 3 =0 nên có một vectơ chỉ phương  có phương trình là: 

1

Câu hỏi tương tự

Cho một tam giác đều ABC cạnh a. Người ta dựng một hìnhchữ nhật MNPQ có cạnh MN nằm trên cạnh DC, hai đỉnh P và Q theothứ tự nằm trên hai cạnh AC và AB của tam giác. Xác định giá trị lớn nhất của hình...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG