Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , mặt phẳng nào sau đây song song với mặt phẳng (Oyz) ?

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, mặt phẳng nào sau đây song song với mặt phẳng (Oyz)?

  1. -2x = 0

  2. -2z - 1 = 0

  3. 2z = 0

  4. -2x + 1 = 0

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D. Mặt phẳng song song với mặt phẳng (Oyz) có phương trình: Ax + D = 0 ( D  = 0 ) . Dựa vào đáp án ta chọn mặt phẳng có phương trình: -2x + 1 = 0 .

Chọn D.

Mặt phẳng song song với mặt phẳng (Oyz) có phương trình: Ax + D = 0 .

Dựa vào đáp án ta chọn mặt phẳng có phương trình: -2x + 1 = 0.

2

Câu hỏi tương tự

Một tổ học sinh có 7 nam và 3 nữ. Chọn ngẫu nhiên 2 người. Tính xác suất sao cho 2 người được chọn có đúng một người nữ.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG