Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , một véctơ a = ( − 1 ; 2 ; 1 ) . Véctơ nào dưới đây cùng phương với véctơ a

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , một véctơ . Véctơ nào dưới đây cùng phương với véctơ 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án D Vì u 4 ​ ​ = − 3 a nên vecto u 4 ​ ​ cùng phương với vecto a

Đáp án D

Vì  nên vecto  cùng phương với vecto 

1

Câu hỏi tương tự

Đoạn đường AB dài 240km. Lúc 7 giờ sáng một xe gắn máy đi từ A đến B, đển 9 giờ một ôtô đi từ B về A. Họ gặp nhau lúc 11 giờ cùng ngày. Hỏi vận tốc mỗi xe. Biết vận tốc xe ôtô hơn vận tốc xe gắn máy 1...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG