Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho A ( − 3 ; 0 ; 0 ) . B ( 0 ; 0 ; 3 ) , C ( 0 ; − 3 ; 0 ) và mặt phẳng ( P ) : x + y + z − 3 = 0 . Tìm trên ( P ) điểm M sao cho ∣ ∣ ​ M A + MB − MC ∣ ∣ ​ nhỏ nhất.

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho và mặt phẳng
. Tìm trên điểm M sao cho  nhỏ nhất.
 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án D

Đáp án D

1

Câu hỏi tương tự

Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG