Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng có phương trình , xét mặt phẳng (P): 10x + 2y + mz + 11 = 0, m là tham số thực. Tất cả các giá trị của m để mặt phẳng (P) vuông góc với đường thẳng là:

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng incrementcó phương trình fraction numerator x minus 10 over denominator 5 end fraction equals fraction numerator y minus 2 over denominator 1 end fraction equals fraction numerator z plus 2 over denominator 1 end fraction, xét mặt phẳng (P): 10x + 2y + mz + 11 = 0, m là tham số thực. Tất cả các giá trị của m để mặt phẳng (P) vuông góc với đường thẳng incrementlà:

  1. m = -2

  2. m = 2

  3. m = -52

  4. m = 52

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian với hệ tọa độ , cho hai đường thẳng và . Gọi là đường thẳng vuông góc chung của và . Phương trình tham số của đường thẳng là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG