Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho mặt cầu (S) : (x + 1) 2 + (y - 2) 2 +(z - 1) 2 = 9. Tọa độ tâm I và bán kính R của (S) là:

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho mặt cầu (S) : (x + 1)2 + (y - 2)2 +(z - 1)2 = 9. Tọa độ tâm I và bán kính R của (S) là:

  1. I (-1;2;1) và R = 3

  2. I (1;-2;-1) và R = 3

  3. I (-1;2;1) và R = 9

  4. I (1;-2;-1) và R = 9

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

3

Câu hỏi tương tự

Trong không gian , Mặt cầu có tâm và tiếp xúc với mặt phẳng : có phương trình là:

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG