Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt phẳng ( P ) : 2 x + 2 y − z − 3 = 0 và điểm I ( 1 ; 2 ; − 3 ) . Mặt cầu ( S ) tâm I và tiếp xúc m p ( P ) có phương trình:

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt phẳng và điểm . Mặt cầu  tâm I và tiếp xúc có phương trình:


 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án C

Đáp án C

3

Câu hỏi tương tự

Với mọi m > 0 , đồ thị hàm số y = x 4 − 2 m x 2 − 3 luôn có ba điểm cực trị. Tìm m khi bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác tạo bởi ba điểm này có bán kính nhỏ nhất.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG