Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P) đi qua điểm H(1; -2;3) và cắt các trục tọa độ tại các điểm A, B, và C sao cho H là trực tâm tam giác ABC. Phương trình mặt phẳng (P) là:

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P) đi qua điểm H(1; -2;3) và cắt các trục tọa độ tại các điểm A, B, và C sao cho H là trực tâm tam giác ABC. Phương trình mặt phẳng (P) là: 

  1. (P): x - 2y + 3z - 13 = 0 

  2. (P): x - 2y - 3z + 13 = 0 

  3. (P): x - 2y - 3z - 13 = 0 

  4. (P): x - 2y - 3z + 13 = 0 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN A.(P): x - 2y + 3z - 13 = 0 làm vecto pháp tuyến

ĐÁP ÁN A. (P): x - 2y + 3z - 13 = 0  

 

làm vecto pháp tuyến

1

Câu hỏi tương tự

Một hộp đựng 9 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 9 . Hỏi phải rút ít nhất bao nhiêu thẻ để xác suất có ít nhất một thẹ̉ ghi số chia hết cho 4 phải lớn hơn 6 5 ​ .

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG