Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng(P): x- y + 6z +m =0 và cho đường thẳng d có phương trình 2 x − 1 ​ = − 4 y + 1 ​ = − 1 z − 3 ​ Tìm m để d nằm trong (P).

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng(P): x- y + 6z +m =0  và cho đường thẳng d có phương trình  Tìm m để d nằm trong (P).

  1. m = –20.

  2. m = 20.

  3.  m = 0.

  4. m = –10.

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN A. m = –20.

ĐÁP ÁN A. m = –20.

 

1

Câu hỏi tương tự

Viết phương trình mặt cầu có tâm I = (1;0;2) và thỏa mãn một trong các điều kiện sau: Đi qua điểm A (2;-1;1)

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG