Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu (S) có phương trình x 2 + y 2 + z 2 + 2 x − 4 y + 6 z − 2 = 0 . Tính tọa độ tâm I và bán kính R của (S)

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu (S) có phương trình . Tính tọa độ tâm I và bán kính R của (S)

  1. Tâm I (-1;2;-3) và bán kính R = 4

  2. Tâm I (1;-2;3) và bán kính R = 4

  3. Tâm I (-1;2;3) và bán kính R = 4

  4. Tâm I (1;-2;3) và bán kính R = 16

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN A.Tâm I (-1;2;-3) và bán kính R = 4 Ta có: hay:

ĐÁP ÁN A. Tâm I (-1;2;-3) và bán kính R = 4

Ta có: 

hay:

1

Câu hỏi tương tự

Cho p điểm trong không gian trong đó có q điểm đồng phẳng. Số còn lạikhông có 4 điểm nào đồng phẳng. Dựng tất cả các mặt phẳng chứa 3 trong pđiểm đó. a) Có bao nhiêu mặt phẳng khác nhau ? b) Có bao ...

12

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG