Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt cầu ( S ) : ( x + 1 ) 2 + ( y − 4 ) 2 + ( z − 3 ) 2 = 81 . Tâm của (S) có tọa độ là

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu . Tâm của (S) có tọa độ là

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B Ta có ( S ) : ( x − ( − 1 ) ) 2 + ( y − 4 ) 2 + ( z − 3 ) 2 = 81 Suy ra tâm của mặt cầu (S) có tọa độ là ( − 1 ; 4 ; 3 )

Chọn B

Ta có 

Suy ra tâm của mặt cầu (S) có tọa độ là 

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian với hệ trục tọa độ O x yz , cho điểm M ( 1 ; − 2 ; 3 ) . Tọa độ điểm A là hình chiếu vuông góc của điểm M lên mặt phẳng ( O yz ) là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG