Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt cầu (S): (x-1) 2 + (y-1) 2 + z 2 = 4 và đường thẳng Hỏi có bao nhiêu mặt phẳng chứa và tiếp xúc với mặt cầu (S)?

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt cầu (S): (x-1)2 + (y-1)2 + z2 = 4 và đường thẳng  increment colon open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell x equals 1 minus t end cell row cell y equals 3 end cell row cell z equals 3 t end cell end table close Hỏi có bao nhiêu mặt phẳng left parenthesis alpha right parenthesis space chứa increment và left parenthesis alpha right parenthesis tiếp xúc với mặt cầu (S)?

  1. 0

  2. 1

  3. 2

  4. Vô số

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình bình hành ABCD có AD = a; AB = 3a; (như hình bên). Tính thể tích V khối tròn xoay nhận được khi quay hình bình hành ABCD quanh trục AB.

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG