Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho mặt cầu (S) có tâm I(2;1;1) và mặt phẳng (P): 2x + y + 2z + 2 =0. Biết mặtphẳng (P) cắt mặt cầu (S) theo giao tuyến là một đường tròn có bán kính bằng 1.

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho mặt cầu (S) có tâm I(2;1;1) và mặt phẳng (P): 2x + y + 2z + 2 =0. Biết mặt phẳng (P) cắt mặt cầu (S) theo giao tuyến là một đường tròn có bán kính bằng 1.

  1. left parenthesis x plus 2 right parenthesis squared plus left parenthesis y plus 1 right parenthesis squared plus left parenthesis z plus 1 right parenthesis squared equals 8

  2. left parenthesis x plus 2 right parenthesis squared plus left parenthesis y plus 1 right parenthesis squared plus left parenthesis z plus 1 right parenthesis squared equals 10

  3. left parenthesis x minus 2 right parenthesis squared plus left parenthesis y minus 1 right parenthesis squared plus left parenthesis z minus 1 right parenthesis squared equals 8

  4. left parenthesis x minus 2 right parenthesis squared plus left parenthesis y minus 1 right parenthesis squared plus left parenthesis z minus 1 right parenthesis squared equals 10

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho hệ trục tọa độ Oxyz và cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' có đỉnh A trùng với gốc tọa độ, đỉnh B có tọa độ (1,0, 0), Đỉnh D có tọa độ (0,1,0) và đỉnh A'có tọa độ (0,0,1). Các điểm M, N thay đổi trê...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG