Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt phẳng (P)đi qua điểm M(1;2;3 )và cắt ba tia Ox , Oy , Oz lần lượt tại A , B, C sao cho thể tích tứ diện OABC nhỏ nhất. Viết phương trình mặt phẳng (P).

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt phẳng (P) đi qua điểm M(1;2;3 ) và cắt ba tia Ox , Oy , Oz lần lượt tại A , B, C sao cho thể tích tứ diện OABC nhỏ nhất. Viết phương trình mặt phẳng (P).

  1. x over 1 plus y over 2 plus z over 3 equals 1

  2. x over 3 plus y over 6 plus z over 9 equals 1

  3. x over 3 plus y over 6 plus z over 9 equals 0

  4. x over 1 plus y over 2 plus z over 3 equals 0

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

6

Câu hỏi tương tự

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai mặt phẳng (P) : x + 2y + 2z -1 = 0 vàvà (Q): x + 2y + 2z - 3 = 0 vàđường thẳng Có bao nhiêu mặt cầu có tâm nằm trên đường thẳng , đồng thời tiếp xúc với ha...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG