Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian với hệ tọa độOxyz, cho mặt phẳng ( α ) : 2 x − 3 y + 5 z − 1 = 0 . Véc tơ nào dưới đây là một véc-tơ pháp tuyến của ( α ) ?

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng . Véc tơ nào dưới đây là một véc-tơ pháp tuyến của ?

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A Phương trình mặt phẳng ( α ) viết lại là 2 x + ( − 3 ) y + 5 x + ( − 1 ) = 0 nên có véc-tơ pháp tuyến là n 2 ​ ​ = ( 2 ; − 3 ; 5 )

Chọn A

Phương trình mặt phẳng  viết lại là  nên có véc-tơ pháp tuyến là 

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian với hệ trục tọa độ Cho và . Khoảng cách từ đến đường thẳng bằng:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG