Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt phẳng (P) :x - 2y + 2z - 2 = 0vàđiểm I ( -1;2; -1) . Viết phương trình mặt cầu (S) có tâm I và cắt mặt phẳng (P) theo giao tuyến là đường tròn có bánkính bằng 5.

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt phẳng (P) :  x - 2y + 2z - 2 = 0 và điểm I ( -1;2; -1) . Viết phương trình mặt cầu (S) có tâm I và cắt mặt phẳng (P) theo giao tuyến là đường tròn có bán kính bằng 5.
 

  1. (S): (x + 1)2 + (y - 2)2 + (z + 1)2 = 25

  2. (S): (x + 1)2 + (y - 2)2 + (z + 1)2 = 34

  3. (S): (x - 1)2 + (y + 2)2 + (z - 1)2 = 34

  4. (S): (x + 1)2 + (y - 2)2 + (z + 1)2 = 34

R. Roboctvx81

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

d = d ( I , ( P ) ) = 3 ∣ − 1 − 4 − 2 − 2 ∣ ​ = 3 R 2 = d 2 + r 2 = 9 + 25 = 34 Vậy(S): (x + 1) 2 + (y - 2) 2 + (z + 1) 2 = 34 ⇒ Chọn đáp án D.

R2 = d2 + r2 = 9 + 25 = 34

Vậy (S): (x + 1)2 + (y - 2)2 + (z + 1)2 = 34

⇒ Chọn đáp án D.

1

Câu hỏi tương tự

Phương trình mặt phẳng đi qua A (1, 1, 1) và vuông góc với hai mặt phẳng (P): x + y - z - 2 = 0 và (Q): x - y + z - 1 = 0 là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG