Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A (2;0;-2), B (3;-1;-4), C (-2;2;0). Điểm D trong mặt phẳng (Oyz) có tung độ dương sao cho thể tích của khối tứ diện ABCD bằng 2 và khoảng cách từ D đến mặt phẳng (Oxy) bằng 1 có thể là:

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A   (2;0;-2), B   (3;-1;-4), C   (-2;2;0). Điểm D trong mặt phẳng    (Oyz) có tung độ dương sao cho thể tích của khối tứ diện ABCD bằng 2 và khoảng cách từ D đến mặt phẳng    (Oxy) bằng 1 có thể là:

  1. D ( 0;-3;-1)

  2. D (0;1;-1)

  3. D (0;2;-1)

  4. D(0;3;-1)

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN D.D(0;3;-1)

ĐÁP ÁN D. D(0;3;-1) 

1

Câu hỏi tương tự

. Phương trình tiếp tuyến của đường cong ( C ) : y = x 3 − 2 x tại điểm có hoành độx=-1 là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG