Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A ( 1 ; 3 ; − 2 ) và mặt phẳng ( P ) : 2 x + y − 2 z − 3 = 0 .Khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (P) bằng

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm  và mặt phẳng . Khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (P) bằng
 

  1. 2

  2. 3

  3. 1

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

d ( A ; ( P ) ) = 2 2 + 1 2 + ( − 2 ) 2 ​ ∣ 2.1 + 3 − 2. ( − 2 ) − 3 ∣ ​ = 2

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian , cho hình vuông có , và thuộc mặt phẳng . Giá trị bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG