Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gianvới hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A(-4;0;1), B(1;-1;4) và mặt phẳng ( P ) : x − 2 y + 2 z − 5 = 0 . Trong các đường thẳng đi qua A và song song với (P), hãy viết phương trình chính tắc đường thẳng mà khoảng cách từ B đến đường thẳng đó là nhỏ nhất.

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A(-4;0;1), B(1;-1;4) và mặt phẳng . Trong các đường thẳng đi qua A và song song với (P), hãy viết phương trình chính tắc đường thẳng mà khoảng cách từ B đến đường thẳng đó là nhỏ nhất.

T. Nhã

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi d là đường thẳng cần tìm; d nằm trong mặt phẳng (Q) qua A và song song với (P). Phương trình mặt phẳng (Q) là: x − 2 y + 2 z + 2 = 0 Gọi K, H lần lượt là hình chiếu của B trênd, (Q). Ta có: B K ≥ B H nên AH là đường thẳng cần tìm. Tọa độ H(x;y;z) thỏa mãn { 1 x − 1 ​ = − 2 y + 1 ​ = 2 z − 4 ​ x − 2 y + 2 z + 2 = 0 ​ ⇒ H ( − 9 4 ​ ; 9 17 ​ ; 9 10 ​ ) VTCP của đường thẳng d là A H = ( 9 32 ​ ; 9 17 ​ ; 9 1 ​ ) Suy ra phương trình của d là 32 x + 4 ​ = 17 y ​ = 1 z − 1 ​

Gọi d là đường thẳng cần tìm; d nằm trong mặt phẳng (Q) qua A và song song với (P). Phương trình mặt phẳng (Q) là: 

Gọi K, H lần lượt là hình chiếu của B trên d, (Q). Ta có:  nên AH là đường thẳng cần tìm.

Tọa độ H(x;y;z) thỏa mãn

VTCP của đường thẳng d là 

Suy ra phương trình của d là 

1

Câu hỏi tương tự

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, đường tròn (C): ( x − 1 ) 2 + ( y + 3 ) 2 = 25 . Viết phương trình đường thẳng △ đi qua gốc tọa độ và cắt đường tròn (C) theo một dây cung có độ dài bằng 8.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG