Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho điểmA(2;2;1) (2; 2; 1) . Tính độ dài đoạn thẳng O A

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho điểmA(2;2;1)   (2; 2; 1) . Tính độ dài đoạn thẳng OA

  1. OA = 3

  2. OA = 9 

  3. OA = 

  4. OA = 5

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN A.OA = 3

ĐÁP ÁN A. OA = 3 

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu ( S ) : x 2 + y 2 + z 2 − 2 x − 4 y − 6 z = 0 cắt các tia Ox, Oy, Oz lần lượt tại các điểm A, B, C (khác O). Phương trình mặt phẳng (ABC) là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG