Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho điểm A(2;1;3) và đường thẳng d có phương trình 2 x − 1 ​ = − 1 y − 2 ​ = 1 z ​ . Mặt phẳng chứa A và d . Viết phương trình mặt cầu tâm O tiếp xúc với mặt phẳng (P) .

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A(2;1;3) và đường thẳng d có phương trình . Mặt phẳng chứa A và d. Viết phương trình  mặt cầu tâm O tiếp xúc với mặt phẳng (P).

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN D. x 2 + y 2 + z 2 = 5 24 ​

ĐÁP ÁN D.  

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp , có đáy là hình vuông cạnh Cạnh bên vuông góc với đáy. Góc giữa và mặt đáy bằng . Gọi là trung điểm . Khoảng cách giữa hai đường thẳng và là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG