Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho điểm M(1;-2-3) . Gọi I là hình chiếu vuông góc của M trên trục Ox . Phương trình nào dưới đây là phương trình của mặt cầu tâm I bán kính IM ?

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho điểm M(1;-2-3) . Gọi  I là hình chiếu vuông góc của M  trên trục Ox. Phương trình nào dưới đây là phương trình của mặt cầu tâm I  bán kính IM  ?

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN A. ( x − 1 ) 2 + y 2 + z 2 = 13

ĐÁP ÁN A.  

1

Câu hỏi tương tự

Cho 4 điềm A(5;1;3);B(1;6;2);C(5;0;4);D(4;0;6) . Viết phương trình mặt phẳng ( α ) chứa AB và song song với CD

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG